18. júna 2020

Projektovanie a revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických(revízie) v rozsahu objektov E1-A,B. Bez nebezpečenstva výbuchu, s nebezpečenstvom výbuchu, technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu. Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

Projektová činnosť vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu, objekty bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu. Konštrukčné dokumentácie strojov a zariadení. Projekty skutočného vyhotovenia. Projekty pre stavebné povolenie.

projekty01

Vytvorenie kompletnej projektovej dokumentácie

projekty03

Revízie elektroinštalácií

IMG_20200108_134539

Revízie bleskozvodov

20200608_110439

Revízie strojov a náradia